تلفن: 8997 3784 (025)
ثبت نام پشتیبانی شبکه
چالش نهنگ صورتی در مقابل چالش نهنگ آبی

کشور برزیل برای مقابله با چالش نهنگ آبی چالش نهنگ صورتی را معرفی کرده است. هر چه فرد در چالش نهنگ آبی ۵۰ مرحله ای پیش می رود کارهای خطرناک تری از او خواسته می شود تا نهایتا و در مرحله آخر از کاربر خواسته می شود خود را از ارتفاع بالا به پایین پرتاب کند. کشور برزیل چالشی ۵۰ مرحله ای را معرفی کرده است که از کاربر می­خواهد در هر مرحله کارهای مثبتی انجام دهد مثلا جمله دوستت دارم را با ماژیک روی پوست یک نفر بنویسد و عکس آن را برای چالش ارسال کند یا از کسی عذرخواهی کند و … و در مرحله آخر از فرد می­خواهد  به یک انسان یا حیوان یا سازمان خیریه کمک کند.

آخرين ابزارهاي ابتکار آفرینان ثابت پارسیان :  
Close
iv>