تلفن: 8997 3784 (025)
ثبت نام پشتیبانی شبکه
پروژه های انجام شده راه اندازی شبکه

۱. راه انداری شبکه داخلی هلال احمر قم
۲. راه اندازی شبکه وایرلس داخلی ساختمانهای آموزشی و خوابگاههای دانشگاه قم
۳. راه اندازی شبکه وایرلس داخلی دانشگاه حکمت
۴. راه اندازی شبکه وایرلس داخلی خوابگاه دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه (س)
۵. راه اندازی شبکه وایرلس داخلی دانشگاه هدی وابسته به جامعه الزهرا(س)
۶. مشاوره و راه اندازی شبکه وایرلس داخلی، خوابگاه ها و ساختمان های آموزشی دانشگاه قم.
۷. مشاوره و راه اندازی شبکه وایرلس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای.
۸. مشاوره و راه اندازی بی سیم شرکت جهاد نصر.
۹. مشاوره و راه اندازی شبکه وایرلس و بی سیم اداره کل میراث فرهنگی استان قم.
۱۰. مشاوره و راه اندازی شبکه وایرلس و بی سیم اداره کل راه و شهرسازی استان قم.
۱۱. مشاوره و راه اندازی شبکه وایرلس داخلی، خوابگاه های دانشگاه فرهنگیان طالقانی.
۱۲. مشاوره و راه اندازی شبکه وایرلس داخلی دانشگاه غیر انتفاعی حکمت.
۱۳. مشاوره و راه اندازی شبکه وایرلس داخلی دانشگاه هدی.
۱۴. مشاوره و راه اندازی شبکه وایرلس داخلی، خوابگاه های دانشگاه حضرت معصومه(س).
۱۵. مشاوره و راه اندازی شبکه وایرلس داخلی ساختمان عمرانیه.
۱۶. مشاوره و راه اندازی شبکه وایرلس داخلی پاساژ قدس.
۱۷. مشاوره و راه اندازی شبکه داخلی مرکز امور جوانان هلال احمر استان قم.
۱۸. مشاوره و راه اندازی شبکه موسسه فرهنگی بصیرت.
۱۹. نگهداری شبکه وایرلس خوابگاه و ساختمان اداری دانشگاه قم.
۲۰. نگهداری شبکه وایرلس اداره کل حمل و نقل جاده ای استان قم

آخرين ابزارهاي ابتکار آفرینان ثابت پارسیان :  
Close
iv>