تلفن: 8997 3784 (025)
ثبت نام پشتیبانی شبکه
نصب ویروس روی گوشی کاربران ایرانی از طریق ارسال پیامک

در روزهای اخیر پیامکی به گوشی کاربران ایرانی ارسال می شود که با وعده دریافت ۲ گیگ اینترنت رایگان، کاربر را مجاب به کلیک روی لینک موجود در پیامک می کند. با کلیک روی این لینک ویروس در گوشی فرد نصب شده ، گوشی را روی سایلنت قرار داده و به تمام شماره های موجود در لیست مخاطبان فرد پیامکی با همین مضمون ارسال می­کند. متن این پیامک خودمانی بوده و برای هر یک از مخاطبین پیام متفاوتی ارسال می شود و وجه اشتراک تمام این پیام­ها لینک موجود در پیام است. این کار ضمن انتشار ویروس میان مخاطبان صاحب گوشی،هزینه ارسال پیامک سنگینی نیز برای کاربر اولیه به دنبال خواهد داشت.

آخرين ابزارهاي ابتکار آفرینان ثابت پارسیان :  
Close
iv>