تلفن: 8997 3784 (025)
ثبت نام پشتیبانی شبکه
نتایج تیم کاراته پارسیان در مسابقات جهانی مالزی

مسابقات کاراته سبک شوتوکان ریوبوکای شنبه و یکشنبه یازدهم و دوازدهم آذرماه سال جاری با حضور۹۵۰ شرکت کننده از ۱۸ کشور دنیا در کشور مالزی برگزار گردید و تیم پارسیان قم توانستند نتایج ذیل را کسب کنند.

??آقای مهدی بیرانوند مقام اول انفرادی و مقام دوم تیمی
??آقای علی کاظمیان مقام دوم انفرادی و مقام دوم تیمی
??آقای صیاد رحمانپور مقام سوم انفرادی و مقام دوم تیمی
?آقای سعید برخوردار مقام دوم تیمی

 

 

آخرين ابزارهاي ابتکار آفرینان ثابت پارسیان :  
Close
iv>