تلفن: 8997 3784 (025)
ثبت نام پشتیبانی شبکه
قوانین و مقرارت سایت

SLA سرویس پهنای باند
مقدمه
شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان (سهامی خاص) جهت تضمین کیفیت خدمات خود به مشتریان،اقدام به دادن تعهداتی به شرح ذیل در دو بخش شبکه اختصاصی وغیر اختصاصی خود می نماید. ابتدا معنی پاره ای ازکلمات بکار رفته در این توافقنامه را ذکر می نماییم.
شبکه اختصاصی:
کلیه تجهیزات وخطوط ارتباطی که متعلق به شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان می باشد واین شرکت جهت گسترش خدمات خود به مشتریان از آنها استفاده می کند.
شبکه غیر اختصاصی:
کلیه تجهیزات و خطوط ارتباطی که متعلق به شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان نمی باشد واین شرکت جهت گسترش خدمات خود به مشتریان از آنها استفاده می کند.
مشکل بحرانی :
مشکلی که نیاز به پیگیری فوری شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان دارد از قبیل قطعی کامل خط ارتباطی.
مشکل غیر بحرانی :
مشکلی که نیاز به پیگیری فوری شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان نمی باشد و حل مشکل نیاز به بررسی و وقت بیشتری دارد از قبیل وجود Packet Loss یا افزایش Network Latency در خطوط ارتباطی.
Maintenance:
شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان جهت بهبود کیفیت خدمات خود به مشتریان، ساعاتی را به شرح ذیل از دادن بخشی یا تمام خدمات خود معذور است . مجموع این ساعات در ماه از ۱% کل ساعات ماه تجاوز نخواهد کرد. بدیهی است این ساعات در متوسط نمونه گیری های ماهانه انجام شده تاثیری نخواهد داشت.
۱- هر هفته و در روز یکشنبه یا جمعه جهت تعمیر و نگهداری تجهیزات، تمام یا بخشی از خطوط ارتباطی، میتواند از ساعت ۴ تا ۶ صبح قطع باشد.
۲- Maintenance های کمتر از ۱۰ دقیقه و خارج از برنامه هفتگی ،بدون اطلاع قبلی انجام خواهد شد.
۳- Maintenance های کمتر از ۱ ساعت و خارج از برنامه هفتگی حداقل ۸ ساعت قبل به وسیله روشی که توسط شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان انتخاب می شود ( تلفن ، فکس ، سایت ، پیامک و یا پست الکترونیک ) به اطلاع مشترک خواهد رسید.
۴- Maintenance های بیشتر از ۱ ساعت و خارج از برنامه هفتگی حداقل ۲۴ ساعت قبل به وسیله روشی که توسط شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان انتخاب می شود ( تلفن ، فکس ، سایت ، پیامک و یا پست الکترونیک ) به اطلاع مشترک خواهد رسید.
اطلاع از قطع شدن ارتباط مشترک:
شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان موظف می شود در صورت اطلاع از قطعی ارتباط مشترک حداکثر در مدت ۲ ساعت از طریق روشی که از طرف شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان انتخاب می شود، مشترک را مطلع سازد و تا حل کامل مشکل و برقراری مجدد خدمات ، همکاری لازم را انجام دهد.
پیگیری حل مشکل:
آدرس پست الکترونیکی Qomlink@gmail.com امکان اعلام مشکل به وسیله Email فراهم خواهد کرد.

روش اعلام مشکل:
در صورت بروز مشکل در خطوط ارتباطی و خدمات از طرف شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان مشترک موظف می باشد، بلا فاصله اطلاعات زیر را برای حل مشکل ،از طریق روش ذکر شده، در اختیار شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان بگذارد و هر زمانی که اطلاعات جدیدتری از مشکل بدست آورد، به همان طریق در اختیار این شرکت قراردهد.
اطلاعات مورد نیاز:
– شماره مشکل (در صورت وجود)
– نوع مشکل :بحرانی / غیر بحرانی
– نام ثبت شده مشترک در شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان
– زمان شروع مشکل
– سایت محل وقوع مشکل (در ارتباطات بیش از یک نقطه)
– موضوع مشکل ( قطع شدن خط ارتباطی (….,routing problem, packet loss,
– شرح مشکل به طور کامل
– دلیل احتمالی مشکل و راه حل پیشنهادی(اختیاری)
– طریقه و شماره ارتباط درصورت لزوم به ترتیب ارجعیت از طرف وی (تیکت ،تلفن، نمابر، Email)

باارسال تیکت از طریق سایت www.Pya.Mabna3.com درقسمت پشتیبانی مشکل را ثبت نماید همچنین مشترک موظف است اطلاعات فوق را به وسیله نمابر شماره ۳۷۷۱۰۸۰۵ وبا تلفن با شماره ۳۷۷۱۴۵۵۵ در اختیار شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان قراردهد.
مراحل رفع مشکل:
پس از اعلام مشکل از طرف مشترک اولین پاسخ شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان حداکثر طی زمان نیم ساعت به مشترک داده خواهد شد. در صورت حل نشدن مشکل در اولین پاسخ مراحل حل مشکل شروع می شود. شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان متعهد می شود درمورد مشکلات بحرانی طی نیم ساعت ودر مشکلات غیر بحرانی طی ۳ساعت مشکل را بررسی، در صورت امکان رفع و پرونده مشکل را بسته اعلام نماید.
در مراحل رفع مشکل نیازی به حضور متخصصین شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان در محل مشکل نمی باشد ورفع مشکل می تواند از راه دور انجام شود.
درصورت حل نشدن مشکل توسط نیروهای مستقر در محل مشکل توسط نیروهای متخصص تر درآن زمینه حل خواهد شد.
شایان ذکر است اخذ کلیه مجوزهای تردد در سایت مشترک در مواقع خرابی ویا بازدیدهای ادواری به عهده مشترک می باشد و در صورت مراجعه کارشناسان شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان و عدم امکان ورود به سایت هیچگونه مسئولیتی به عهده شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان نمی باشد.
راه اندازی تجهیزات:
شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان متعهد می شود درقم پس از انجام کلیه مراحل قانونی از قبیل پرداخت از قبیل پرداخت پول و کامل نمودن مدارک و برقراری خط ارتباطی بین مشترک و شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان راه اندازی تجهیزات و فراهم نمودن سرویس را حداکثر ظرف ۲۰ روز اداری به اتمام رساند.
تعهدات وروش محاسبه:
تعهدات شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان در سه زمینه Network latency, Packet loss, Availabilityبه شرح زیر می باشد.
شبکه اختصاصی:
شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان در کلیه خطوط ارتباطی شبکه اختصاصی خود Round Trip Time کمتر از ms150و Packet loss کمتر از ۳% را مطابق با روشی که در ذیل شرح داده خواهد شد تامین خواهد نمود.

در صورت کمتر شدن Availability ماهانه از ۹۹% طبق جدول زیر به اعتبار مشترک افزوده خواهد شد.

Availability credit
۹۷% – ۹۹%  به همان میزان
۹۵% – ۹۷% ۱.۵ برابر
کمتر از۹۵% ۲ برابر

شبکه غیر از اختصاصی :
موارد مربوط به Network Latency و Packet Loss در کلیه خطوط ارتباطی شبکه غیر اختصاصی شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان مطابق جدول زیر می باشد:

محدوده Max Network Latency Worth Packet Loss (%)
شبکه PSTN ۱۵۰

موارد بحث شده در شبکه غیر اختصاصی خارج از تعهدات شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان بوده و این شرکت مسئولیتی نسبت به خدمات و سرویس شبکه های متصل به شبکه فوق نخواهد داشت . بدیهی است در صورت بروز مشکل شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان حداکثر تلاش خود را جهت حل مشکل انجام خواهد شد.
مجموعه Outage credits در هر ماه از ۱۰۰% مبلغ کل مربوط به پهنای باند تجاوز نخواهد کرد و شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات بیشتر،وارده به مشترک در اثر مشکلات سرویس نخواهد داشت.
مشترک موظف است حداکثر طی ۲۴ ساعت پس از زمان قطعی با درخواست رسمی و تائید شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان ، افزایش اعتبار خود را ثبت نماید.
نکات مهم:
شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان در قبال مشکلاتی که در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی و فوری ماژور که خارج از کنترل شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان می باشد، ازقبیل جنگ ، زلزله، قطع عمومی برق ، مشکلات مخابراتی وماهواره ای و…. هیچگونه مسئولیتی ندارد و در نمونه گیری ماهانه بی تاثیر می باشد.
شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان هیچگونه مسئولیتی بیش از موارد مذکور را نداشته و بقیه مسئولیت های ناشی از مشکلات پیش آمده برای خدمات ارائه شده از طریق شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان مستقیما به عهده مشترک می باشد.
جهت انجام مکاتبات فنی واداری مشترک موظف است تلفن ، نمابر، Email وآدرس هر دوبخش فنی واداری خود را اعلام دارد و در صورت تغییر،کتبا مراتب را به اطلاع شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان برساند . همچنین نام شخص فنی و شماره تماسی که همیشه
با آن در دسترس باشد نیز برای ارتباط در مواقع ضروری در اختیار شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان قرار دهد. شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات پیش آمده در صورت بی اطلاعی یا دیر مطلع شدن مشترک به دلیل دردسترس نبودن بخش فنی نخواهد داشت.
حوادث ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی ،شامل درصد Availability نمی شود.
شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان هیچگونه مسئولیتی در مورد مشکلات شبکه مخابراتی و دیتا ندارد و زمان قطعی های فوق الذکر در محاسباتSLA شرکت ابتکار افرینان ثابت پارسیان محسوب نخواهد شد.

آخرين ابزارهاي ابتکار آفرینان ثابت پارسیان :  
Close
iv>