تلفن: 8997 3784 (025)
ثبت نام پشتیبانی شبکه
راههای ارتباطی با ابتکار آفرینان ثابت پارسیان

آدرس :  قم- خیابان هنرستان بلوار معلم ساختمان عمرانیه طبقه ششم اداری واحد ۶۱۵- ابتکار آفرینان ثابت پارسیان

کد پستی :۳۹۸۹۶-۳۷۱۵۸
تلفن : ۳۷۸۴۸۹۹۷(۲۵)۹۸+
فاکس : ۳۷۸۴۸۹۹۰(۲۵)۹۸+
پست الکترونیک : info [at] parsianfcp.com
آخرين ابزارهاي ابتکار آفرینان ثابت پارسیان :  
Close
iv>